Boliger med omtanke

Du fortjener en bolig, skabt med omtanke for både din livskvalitet og miljøet .

Boliger med omtanke

Vi tænker på dig og miljøet

Hos Juli Living vil vi skabe og drive boliger med omtanke for dig og ikke mindst miljøet. Vores ejendomme skal være energieffektive, sunde og sikre. Og de skal skabe rammerne for, at du får en nem hverdag med livskvalitet og fællesskab. På denne side fremhæver vi de nogle af bæredygtige tiltag, vi arbejder med på ejendommene, der har betydning for dig, din hverdag og ikke mindst miljøet.    

DGNB: Bo i en bygning skabt med omtanke

Alle vores ejendomme opført i eller efter 2021 skal bæredygtighedscertificeres på et højt niveau. Det er et mål, vi har sat os. Helt konkret skal ejendommene som minimum have et guld certifikat i certificeringsordningen DGNB.

En DGNB-certificering har en række fordele for dig som beboer i en ejendom. Det har betydning for din sundhed, fællesfaciliteterne hvor du kan møde dine naboer, ejendommens CO2-udslip og meget mere.

Vi vælger grøn strøm

Grøn strøm er en vigtig del af den grønne omstilling, og derfor er det noget, vi arbejder målrettet med. Vi har indgået et samarbejde med Verdo, som indebærer, at vi inden længe har grøn strøm ved alle fællesarealer i vores ejendomme.

Vi arbejder ligeledes på, at alle vores nye beboere automatisk bliver tilmeldt en grøn strømaftale, som dækker det private forbrug.

Grøn strøm er elektricitet, der er produceret fra vedvarende energikilder, såsom solenergi, vindenergi, vandkraft eller biomasse. Denne type strøm er mere miljøvenlig, da den ikke bidrager væsentligt til udledningen af drivhusgasser og forurening i forhold til konventionel strøm, der ofte produceres ved forbrænding af fossile brændstoffer.

Er du beboer og ønsker grøn strøm?

Bor du allerede i en Juli Living-ejendom, og ønsker en grøn aftale til dit private forbrug? Vi guider vi dig til, hvordan du nemt kan skifte til en af Verdos grønne aftaler.

1: Gå ind på verdo.com oog vælg den elaftale, der matcher dine ønsker. Du kan vælge mellem to: Én med variabel timepris, som er god til dig, der ønsker at udnytte de billige timer, og én med fast kvartalspris.  

2: Når du har bestilt den elaftale, du ønsker, skal du blot læne dig tilbage. Verdo klarer alt det praktiske.

DGNB – at skabe ejendomme med omtanke

Vi har sat os det mål, at alle vores ejendomme opført fra 2021, som minimum skal certificeres til guld i bæredygtighedsordningen DGNB.

Hvad angår renoveringer af ældre ejendomme, så stræber vi efter, som minimum, en sølvcertificering. Alt det lyder jo meget flot, men hvad betyder det konkret for dig som beboer? En hel del. Det har betydning for din sundhed og velvære, fællesfaciliteterne hvor du kan møde dine naboer, CO2-udslippet og meget mere.

Alt det vil vi meget gerne gøre dig klogere på.

Reduktion af CO2-aftrykket for ejendomme

Det klimamæssige fodaftryk, som ejendomme har, er for stort til at ignorere. Samlet tegner ejendomme sig for svimlende 37% af de globale drivhusgasudledninger.

Branchen har uopsætteligt behov for at finde bedre måder at opføre og drifte bygninger på, og som en del af Nrep er vi med til at gå i spidsen og fremskynde transformationen mod en C02-neutral branche.

Vores milepæle

Ved udgangen af 2023

  • Reduktion af indlejret CO2 med op til 30% sammenlignet med 2020 på egne nybyggerier
  • Reduktion på min. 50% af de operationelle CO2-emissioner i forhold til 2020-niveauet
  • Alle nybyggerier bæredygtighedscertificeres på højt niveau
  • 100% CO2-dokumentation for ejendomsporteføljen


Ved udgangen af 2025
 

  • Opførsel af tre innovationsejendomme, hvor nye dekarboniseringsløsninger afprøves for at reducere CO2-udslippet i videst mulige omfang. Vi søger fortsat efter løsninger til at reducere såvel operationel som indlejret CO2. 
Grøn strøm på alle ejendomme

Grøn strøm er vigtig for den grønne omstilling.

Derfor har vi indgået et samarbejde med Verdo, som indebærer, at vi nu har grøn strøm ved alle fællesarealer på vores ejendomme.

Med denne aftale er vi med til at støtte og øge produktionen af vedvarende energi og bidrage til at reducere den samlede miljøpåvirkning.

Alle nye beboere bliver automatisk tilmeldt en grøn strømaftale, som dækker det private forbrug. Vi opfordrer ligeledes alle eksisterende beboere til at vælge en grøn aftale til privat forbrug.

Ladestandere til elbiler 

Elbiler er en vigtig del af den grønne omstilling, og flere og flere mennesker vælger det grønnere alternativ, når de skal købe ny bil. Måske er du en af dem.

 

Når du bor i en af vores ejendomme, hvor man kan leje en parkeringsplads, skal det være nemt for dig at få adgang til strøm til elbilen. Derfor har vi lavet en aftale med Clever om at opsætte yderligere ladestandere ved en lang række af vores ejendomme.  

Energi
fællesskaber

Det er meget at vinde ved at arbejde med energifællesskaber, som indebærer, at en ejendom har fælles solceller og kollektiv elforsyning.

Det er UN17 Village i Ørestad et godt eksempel på. UN17 Village rummer 5 ejendomme, som alle er udstyret med solcelleanlæg, der producerer strøm til boligerne i Danmarks største energifællesskab, og beboerne kan selv følge med i produktionen af grøn elektricitet. Det sker via en app, der giver et nemt overblik over hvornår på dagen, energien er grønnest og billigst.

Løsningen sikrer, at lokalt produceret strøm, i videst muligt omfang, bliver brugt lokalt, og erfaringer fra andre byggerier viser, at denne type tiltag kan skære en tredjedel af beboernes elregning.