Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er relevant for lejere i ejendomme formidlet igennem Juli Living.

Vi vil i denne privatlivspolitik oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger, ligesom vi vil oplyse dig om dine rettigheder efter persondataforordningen.

 

1. Dataansvarlig og dennes kontaktoplysninger

JULI Living DK ApS
c/o NREP A/S
Southamptongade 4
2150 Nordhavn
Danmark
Mail: [email protected]
Telefon: +45 3057 4523

 

2. Overblik over behandlingsaktiviteter

I dette afsnit vil vi forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, og til hvilke formål de behandles. Vi vil også redegøre for retsgrundlaget for behandlingen, ligesom vi vil beskrive, hvor længe vi behandler dine personoplysninger.


Behandlingsaktivitet:
Fremvisning

Personoplysninger:
Navn og kontaktoplysninger

Formål:
Vi behandler dine data med det formål at fremvise relevante lejemål til dig.

Retsgrundlag:
Samtykke fra dig som registreret, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Opbevaringsperiode:
Dine data bliver opbevaret, indtil du trækker dit samtykke til at modtage.Behandlingsaktivitet:
Løbende administration af lejemål

Personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, husstand, advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejemålet, dødsfald, lejeniveau, fremlejeforhold, betalingsmisligholdelser, bankkontooplysninger, varme- og vandforbrug samt andre eventuelle forbrugsoplysninger.

Formål:
Vi behandler dine data med det formål at indgå et lejeforhold, administrere dit løbende lejeforhold og et eventuelt ophør af lejeforholdet.

Retsgrundlag:
Opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

Opbevaringsperiode:
Dine data bliver opbevaret, så længe du er lejer hos Juli Living og herefter indtil ethvert krav i anledning af lejeforholdet er forældet.Behandlingsaktivitet:
Forebyggelse af hvidvask

Personoplysninger:
Navn, CPR-nummer og legitimation.

Formål:
Vi behandler dine data med det formål at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

Retsgrundlag:
Samtykke fra dig som registreret, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Opbevaringsperiode:
Dine data bliver opbevaret, så længe du er lejer hos Juli Living og herefter i 5 år efter lejeforholdets ophør.Behandlingsaktivitet:
Kreditvurdering

Personoplysninger:
Navn og CPR-nummer.

Formål:
Vi behandler dine data med det formål at vurdere din kreditværdighed forud for indgåelse af en lejeaftale.

Retsgrundlag:
Samtykke fra dig som registreret, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Opbevaringsperiode:
Dine data bliver slettet, efter at vi har foretaget kreditvurderingen af dig som lejer.Behandlingsaktivitet:
Salg af ejendom

Personoplysninger:
Adresse, lejeniveau, fremlejeforhold, betalingsmisligholdelser og varme- og vandforbrug samt andre eventuelle forbrugsoplysninger.

Formål:
Vi behandler dine data i forbindelse med salg af ejendommen, idet en køber af ejendommen har behov for at foretage en due diligence af ejendommen.
En eventuel køber vil blive pålagt fortrolighed i forbindelse med sin due diligence af ejendommen.

Retsgrundlag:
Legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaringsperiode:
Dine data bliver slettet umiddelbart efter endt due diligence.Behandlingsaktivitet:
Brug af app

Personoplysninger:
Navn, e-mail og lejlighedsnummer.

Formål:
Vi behandler dine data med det formål at stille app’en til rådighed for dig.

Retsgrundlag:
Legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaringsperiode:
Dine data bliver slettet, når du anmoder om det.Behandlingsaktivitet:
Elforbrug

Personoplysninger:
Adresse og elforbrug.

Formål:
Vi behandler dine data med det formål at ansøge om bæredygtighedscertificering af ejendommen.

Retsgrundlag:
Samtykke fra dig som registreret, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Opbevaringsperiode:
Dine data bliver slettet, når du trækker dit samtykke tilbage.


 

3. Modtagelse af personoplysninger

Hovedparten af personoplysningerne modtager vi fra dig som registreret, men vi modtager også oplysninger fra kreditvurderingsbureauer.

 

4. Videregivelse af personoplysninger til databehandlere

Vi videregiver personoplysninger til vores databehandlere, der bistår os med administration af det løbende lejeforhold. Derudover har NREP A/S og deres databehandlere, herunder andre selskaber i NREP-koncernen, adgang til personoplysningerne.

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

 

5. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi beder dig orientere dig i skemaet i pkt. 2 for at få oplysning om de opbevaringsperioder, der er relevant i forhold til de forskellige typer af personoplysninger. Vi vurderer behovet for opbevaring af personoplysninger løbende.

 

6. Dine rettigheder

Når vi har registreret dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
  • Ret til at få urigtige oplysninger ændret
  • Ret til at modsætte dig behandlingen
  • Ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger (medvirkning for fremtiden)
  • Ret til at modtage de personoplysninger du har afgivet i et almindeligt maskinlæsbart format
  • Ret til i særlige tilfælde at få personoplysninger slettet, før tidspunktet for vores generelle sletning
  • Ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger
 

 

Din ret til at gøre indsigelse

Legitime interesser
Du har mulighed for at gøre indsigelse på baggrund af din specifikke situation, når vi behandler personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i art. 6(1)(f) i GDPR. Såfremt du gør indsigelse, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan retfærdiggøre behandlingen med interesser, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig i forbindelse med en retssag.
 
Direkte markedsføring
Såfremt dine personoplysninger behandles til brug for direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.
 
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke, så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, så påvirker det ikke lovligheden af behandling, der går forud for tilbagekaldelsen.
 
Afslutningsvist har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om klageprocessen på https://www.datatilsynet.dk/
 
Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 14. februar 2021.