Else Alfelts Vej 100 m.fl.
2300 København S
UN17 Village
Fællesskabernes Landsby

At alle 5 ejendomme i UN17 Village er skabt med fokus på bæredygtige elementer, giver næsten sig selv. Men at det sociale og fællesskabet fylder så meget sender et klart signal om, at det handler om at ta’ et ansvar for den verden, vi alle er en del af. At skabe et bedre liv for de over 1.000 beboere, der sammen skal leve deres liv i landsbyen.

Play Video

Det moderne liv

I UN17 Village defineres det moderne liv ud fra mange parametre – der alle udleves i landsbyen. At bo i miljøvenlige ejendomme skabt så beboerne kan leve et godt og ansvarsfuldt liv.

Reducere forbruget af vand og energi og kun bruge strøm fra 100% vedvarende energikilder. Fokus på nærhed, rummelighed og plads til alle uanset alder, familiemønster og etnicitet.

Besøg UN17 Village
Du kan her besøge UN17 Village, der består af 5 forskellige ejendomme: Lunden, Kronen, Spidsen, Søen og Noli. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er integreret i alle ejendommene. I landsbyen vil du som beboer opleve nærhed og rummelighed, du kun kan opleve i en landsby – hvor de flere end 1.000 beboere vil mødes på tværs af generationer og familieforhold for at hygge sig sammen.

5

Bygninger

535

Boliger

1-5

Værelser

Besøg UN17 Village
Gå på opdagelse i UN17 Village og læs mere om, hvad der kendetegner de 5 bygninger: Lunden, Kronen, Spidsen, Søen og Noli.

Bygninger

5

Boliger

535

Værelser

1-5

Lunden – Fællesskab 40+

Lunden er skabt til fællesskaber for voksne over 40 år. Del din passion med andre uanset om den er litteraturaftener i biblioteket, madlavning i de 3 fælleskøkkener, kreative udfoldelser eller fodboldaften i TV-stuen eller hobbyrummet. Udlejningen er startet.

Boliger

66

Værelser

1-3

Noli – Kort & Langtidsleje
Noli består af møblerede 1-værelses ”studio” boliger, der kan lejes for en kortere og længere periode. Alle boligerne har adgang til fælleskøkken og fælles lounges, arbejdsområder, møderum og TV-stuer. Vi forventer at udlejningen starter primo 2024.

Boliger

193

Værelser

1-2

Søen – Til familier
Boligerne er skabt til familier, der gerne vil bo tæt på Rådhuspladsen i København, og samtidig være en del af en hyggelig landsby midt i smukke, naturlige omgivelser. Vi forventer at udlejningen starter i 2. kvartal af 2024.

Boliger

127

Værelser

1-5

Spidsen – Til familier

Boligerne er skabt til familier, der gerne vil bo tæt på Rådhuspladsen i København, og samtidig være en del af en hyggelig landsby midt i smukke og naturlige omgivelser.

Udlejningen af boligerne er i gang.

Boliger

69

Værelser

1-5

Kronen – Optimalt indeklima

I Kronen har vi lagt ekstra vægt på bæredygtighed og sundhed. Vi har fokuseret på at skabe et optimalt indeklima og minimere bygningens CO2 aftryk. Udlejningen er startet.

Boliger

80

Værelser

1-5

Previous slide
Next slide

Lunden – Fællesskab 40+

Lunden er skabt til fællesskaber for voksne over 40 år. Del din passion med andre uanset om den er litteraturaftener i biblioteket, madlavning i de 3 fælleskøkkener, kreative udfoldelser eller fodboldaften i TV-stuen eller hobbyrummet. Udlejningen er startet.

Boliger

66

Værelser

1-3

Noli – Kort & Langtidsleje
Noli består af møblerede 1-værelses ”studio” boliger, der kan lejes for en kortere og længere periode. Alle boligerne har adgang til fælleskøkken og fælles lounges, arbejdsområder, møderum og TV-stuer. Vi forventer at udlejningen starter primo 2024.

Boliger

193

Værelser

1-2

Søen – Til familier
Boligerne er skabt til familier, der gerne vil bo tæt på Rådhuspladsen i København, og samtidig være en del af en hyggelig landsby midt i smukke, naturlige omgivelser. Vi forventer at udlejningen starter i 2. kvartal af 2024.

Boliger

127

Værelser

1-5

Spidsen – Til familier

Boligerne er skabt til familier, der gerne vil bo tæt på Rådhuspladsen i København, og samtidig være en del af en hyggelig landsby midt i smukke og naturlige omgivelser.

Udlejningen af boligerne er i gang.

Boliger

69

Værelser

1-5

Kronen – Optimalt indeklima

I Kronen har vi lagt ekstra vægt på bæredygtighed og sundhed. Vi har fokuseret på at skabe et optimalt indeklima og minimere bygningens CO2 aftryk. Udlejningen er startet. 

Boliger

80

Værelser

1-5

Alle taler om de 17 verdensmål – UN17 Village udlever dem

I 2015 blev verdens stats- og regeringsledere enige om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

I 2020 udgav Lendager Group og Juli Livings moderselskab NREP, rapporten om, hvordan de 17 verdensmål kan tolkes i en dansk sammenhæng og specifikt i byggebranchen. I januar 2023 starter udlejningen af de første boliger i UN17 Village, hvor de 17 verdensmål udleves i en landsby i Ørestad.

Afskaf
fattigdom

I UN17 Village er der fokus på deleordninger, fællesrum, muligheden for selv at dyrke grøntsager og fællesaktiviteter til rimelige priser. I byggeprocessen har vi haft fokus på at give erfaring og uddannelse til unge, der på grund af personlige eller sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stop
sult

I Danmark handler Stop Sult om at motivere til sunde kostvaner og stille sunde økologiske madvarer til rådighed til rimelige priser. Derfor har beboerne i landsbyen mulighed for at dyrke sine egne grøntsager. I landsbyens Spisehus er målet at servere sund mad til fornuftige priser. Og der arbejdes på at udvikle workshops om billig og sund mad.

Sundhed
og trivsel

Et sundt liv handler om både mental og fysisk velvære. I UN17 Village er omdrejningspunktet fællesskaber, da undersøgelser viser, at vi trives bedst, når vi lever i et fællesskab. I de enkelte boliger har vi også forbedret indeklimaet gennem optimeret lys, akustik og luftkvalitet, da vi ved, hvor vigtigt det er for din sundhed.

Kvalitets
­uddannelse

I byggeprocessen har vi haft fokus på at uddanne unge, der på grund af personlige eller sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er også planer om at lave workshops og arrangementer, hvor landsbyens beboere kan få viden om, at leve mere ansvarsfuldt.

Ligestilling
mellem kønnene

Danskere med anden etnisk oprindelse end dansk og mænd og kvinder med handicap oplever stadig, ikke at have samme muligheder som andre. UN17 Village har et universelt design, der gør det er nemt at bevæge sig rundt både inde og ude. Rummelighed, nærhed og plads til alle er stærke værdier i landsbyen, så alle kan føle sig velkommen i fællesskabet.

Rent vand og sanitet

Flere vandværker melder om pesticider i drikkevandet, og alle opfordres til at begrænse vandforbruget. I UN17 Village opsamles regnvandet, så det kan bruges til at holde landsbyen grøn og frodig. I hele landsbyen er der vandbesparende blandingsbatterier, og for at øge fokus på vandforbruget, kan alle beboere følge med i sit vandforbrug på Juli Livings app.

Miljøvenlig energi

Danmark er et foregangsland, når det kommer til miljørigtig energi, og det afspejler sig naturligvis også i UN17 Village. Den strøm, vi bruger i landsbyen, kommer primært fra miljøvenlige energikilder. På alle ejendomme er der opsat solceller, der producerer strøm til landsbyen. Den øvrige strøm kommer fra en leverandør, som udelukkende leverer miljøvenlig strøm.

Anstændige jobs og
økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst handler om at forbedre arbejdsmiljøet. I UN17 Village har ældre, yngre, handicappede og forskellige etniciteter mulighed for at arbejde under skabelsen og driften af UN17 Village. Vi har fokus på en cirkulær økonomi, da beboerne i Iandsbyens delecentral vil blive opfordret til dele og bytte ting, de ikke selv har brug for.

Industri, innovation og infrastruktur

Det handler om at tænke innovativt og bruge de mest miljøvenlige materialer, for at reducere bygningens CO2 aftryk. I UN17 Village har innovation inden for bæredygtighed været omdrejningspunktet for selve skabelsen af landsbyen. Både i form af de anvendte materialer, men også i forbindelse med hele konstruktionen og driften af landsbyen.

Mindre ulighed

UN17 Village er en rummelig landsby, hvor der er plads til alle aldre, køn, etniciteter og familiemønstre. Derfor vil du som beboer opleve den nærhed og rummelighed, du kun kan opleve i en landsby. Hyggelige torve, Spisehuset, Fælledhuset, Værkstedet og Hobbyrummet, hvor I mødes på tværs af generationer og familieforhold, for at hygge jer sammen.

Ansvarsfulde byer og lokalsamfund

Den smukke placering i Ørestad ud til de grønne områder ved Kalvebod Fælled, er de perfekte rammer for en moderne landsby kun få kilometer fra den pulserende storby. Alle boliger er bygget med fokus på reduktion af bygningernes CO2 aftryk både i valg af materialer og i driften af landsbyen. Vi arbejder også på at opnå flere anerkendende certificeringer.

Ansvarligt forbrug og produktion

I skabelsen af UN17 Village har vi lige fra starten tænkt på miljøet. Det kommer blandt andet til udtryk i miljøvenlige materialer, opsamling og genanvendelse af regnvand, genanvendelse af byggeaffald, solceller til egenproduktion af egen strøm og mange andre miljøvenlige tiltag.

Klimaindsats

I UN17 Village har der været stor fokus på at anvende klimavenlige materialer, regnvandet og affaldet bliver genbrugt, og store dele af strømmen kommer fra solenergi. I Iandsbyens delecentral bliver beboerne opfordret til dele og bytte ting, de ikke selv har brug for. Og flere andre lignende tiltag er også implementeret.

Livet i havet

Produktionen af plastik er mere 20 doblet i løbet af de sidste 50 år, og i dag er plastik en af havets størst miljøsyndere. I etableringen af UN17 Village har vi så vidt mulig, undgået at bruge materialer med stoffer, som kan skade vandet. Samtidig har der været fokus på at bruge genbrugsplast, og generelt reducere brugen af plastik.

Livet på land

UN17 Village ligger i Ørestad Syd ud til de grønne områder ved Kalvebod Fælled. Et inddæmmet og fredet område, hvor mange planter og dyr lever. I selve landsbyen er der små hyggelige torve, tagterrasser og mange grønne områder. Der har også været fokus på biodiversiteten i de forskellige gårdmiljøer og i form af planter på tage og facader.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

UN17 Village er udviklet for at skabe fællesskaber. De hyggelige torve, tagterrasserne, Fælledhuset, Spisehuset og de grønne områder, inviterer til at dele fælles passioner og oplevelser. I landsbyen kommer der til at bo over 1.000 mennesker i forskellige aldre, køn og etniciteter, som på tværs af generationer kan fremme dialog og forståelse for hinanden.

Partnerskab og handling

UN17 Village handler om social, teknisk og økonomisk bæredygtighed. Danske og internationale eksperter har arbejdet sammen om at materialisere FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er lykkedes at skabe en landsby, hvor verdensmålene er integreret i alle ejendommene, i omgivelserne og i hele landsbyens DNA.

En landsby med mange bæredygtige tiltag

UN17 Village bliver en af verdens mest ansvarlige landsbyer, da vi udlever alle 17 verdensmål. De konkrete bæredygtighedsinitiativer har vi opdelt i 6 områder: Sundhed, fællesskab, materialer, biodiversitet, vand og energi. De 6 initiativer er implementeret i alle 5 ejendomme i UN17 Village. Der vil dog være specifikke bæredygtighedsinitiativer, som kun er implementeret i én eller flere ejendomme. Disse kan du læse mere om under hver ejendom.

Lev et godt og sundt liv

Vi har haft fokus på at skabe en ansvarlig landsby, hvor beboerne har gode muligheder for at leve et godt og sundt liv: Fællesskab og sundhed. Optimalt fysisk indeklima. Fokus på biodiversitet og brug af miljøvenlige og ressourceoptimerede materialer. Brug af vedvarende energikilder og væsentlig reduktion af vand og strøm.

Bygningens livscyklus

Vi har gjort os umage for at indtænke bæredygtighed i UN17 Village, og derfor arbejder vi på at opnå en DGNB-platin certificering af bygningerne. I Noli arbejder vi på at opnå DGNB Guld. Det betyder, at vi går efter at få den højeste anerkendelse af bygningernes samlede bæredygtige formåen: Miljømæssig-, økonomisk-, social-, teknisk-, proces-, og områdekvalitet.

Sundhed og velvære
Allerede fra de første tanker blev tænkt om UN17 Village, blev sundt indeklima, velvære og design højt prioriteret. Vi har derfor også en forventning til, at bygningerne i landsbyen kan opnå DGNB Hjerte certificering, der er en udmærkelse med fokus på luftkvalitet, akustik, visuel komfort, termisk komfort og arkitektonisk værdi.
Previous slide
Next slide
Fællesskaber for alle
UN17 Village er skabt til fællesskaber både inde og ude. Når du vælger at bo i en moderne landsby, vælger du også at være en del af et lokalsamfund med fokus på nærhed, rummelighed og plads til alle. I UN17 Village kommer der til at bo over 1.000 mennesker. Børn, unge, ældre, familier, forskellige etniciteter og livshistorier.
Hjælp til fællesskabet

Selvom UN17 Village er skabt til fællesskaber, så falder det ikke lige naturligt for alle at være en del af det. Vi har derfor tilknyttet en dedikeret medarbejder, som vil være med til at igangsætte en række tiltag og aktiviteter, så vi sikrer os, at fællesskabet kommer godt i gang, og du og dine nye beboere føler sig velkomne. Læs mere om de fælles aktiviteter her.

Et aktivt liv
I UN17 Village vil der være fællesaktiviteter for alle. Fælles løbeture i de smukke omgivelser. I fælleskøkkenet kan madklubben dyrke madlavning. Gør-det-selv entusiaster kan reparere fx gamle møbler og cykler i værkstedet. I Fælledhuset kan I arrangere workshops og foredragsaftener. Alt er muligt. Kun fantasien sætter grænser.
Overblik i beboerapp’en
I UN17 Village kommer der til at bo over 1.000 mennesker. Så selvom du er god til at gå i dialog med andre, så lykkedes det næppe at opsnappe alt, hvad der sker i landsbyen. Som beboer i en Juli Living ejendom får du adgang til vores app, hvor du og dine naboer i UN17 Village bl.a., kan få overblik over landsbyens aktiviteter og komme i kontakt med hinanden.
Previous slide
Next slide
Mange fællesfaciliteter
I UN17 Village er der et utal af fællesfaciliteter: Spisehuset, Fælledhuset som er landsbyens forsamlingshus, værkstederne, gæstelejligheder, de små hyggelige torve og tagterrasserne med væksthuse. Et helt område er dedikeret til at dele, hvor du som beboer kan udlåne eller bytte ting med dine naboer i landsbyen.
Fælledhuset
Fælledhuset er landsbyens forsamlingshus, hvor du og dine naboer kan samles til små og store arrangementer. Huset er indrettet med hyggelige kroge og forskellige rum. Fælledhuset har udgang til en stor terrasse mod gården, og har store vinduespartier med en smuk udsigt ud mod Kalvebod Fælled.
Delecentralen
I UN17 Village er et helt område dedikeret til en delecentral. Her finder du værkstedet, hvor du kan sætte fx cykler, møbler og andre gamle ting i stand. Byttereoler, hvor du kan bytte ting, som andre kan overtage. Deleområde, hvor du kan stille ting frem, som andre kan låne. Til glæde for både dig , dine naboer og for klimaet.

Spisehuset

”Vi mødes i Spisehuset”. Et hyggeligt sted, der ligger centralt placeret i landsbyen, hvor du kan købe dejlig sund mad til fornuftige priser. Her kan du møde dine naboer og gæster fra lokalområdet. Tanken er også at Spisehuset på sigt kan være omdrejningspunkt for fællesaktiviteter og arrangementer.
Tagterrasser
I UN17 Village er der tagterrasser, hvor du og dine naboer kan hygge jer på tværs af alder og familiemønstre. Også et hyggeligt sted at invitere dine gæster op, så I sammen kan nyde den smukke udsigt over Fælleden. I Kronen og Søen er der væksthuse, som også kan bruges til ophold og dermed forlænge de kølige sommeraftener.

Gæstelejligheder

I UN17 Village har vi indrettet 6 gæstelejligheder, som alle jer der bor i landsbyen, kan leje. Det er alle 1-værelses lejligheder med en dobbeltseng, køkken og bad. Lejlighederne ligger i Noli bygningen, og kan reserveres af alle der bor i landsbyen. Så I UN17 Village er uventede gæster velkommen.
Previous slide
Next slide

Miljøvenlige materialer

Fra det første spadestik har der været fokus på at bruge materialer, der udleder mindst mulig CO2, og samtidig baserer sig på en cirkulær økonomi. Det gælder både de materialer, der er blevet brugt til at bygge de 5 ejendomme, og interiøret i de enkelte boliger.

Designerkøkken med fokus på miljøet

I UN17 Village har vi valgt Rotpunkt Green Line serien, der på én gang er rummelig, praktisk, smuk og så rummer køkkenet miljøvenlige tiltag. Køkkenet er Svanemærket og lågerne er lavet af minimum 90% genbrugstræ. Produktionen af køkkenet har været 100% CO2 neutral, og køkkenet har fået flere miljøcertificeringer.

Minimalt brug af beton
For at reducere bygningernes samlede klimapåvirkning, har vi anvendt FutureCem, som har et væsentlig lavere CO2 aftryk end almindelig beton. Vi har også i højere grad en normalt brugt træ og andre biobaserede materialer som erstatning for beton.
Skabt af genanvendt beton
I alle bygninger er der terrazzo trapper, som er produceret i genanvendt beton. At betonen er tilsat glas og keramikrester giver trapperne et helt specielt udtryk. Hver bygning har sin egen trappe i hver sin farve, der giver et unikt kendetegn. Farven er også nøje afstemt, så den hænger sammen med facaden på bygningen.
Previous slide
Next slide
Det sunde liv
Et sundt liv handler om både mental og fysisk velvære. I UN17 Village er omdrejningspunktet fællesskaber, da undersøgelser viser, at vi trives bedst, når vi lever i et fællesskab. I de enkelte boliger har vi også forbedret indeklimaet gennem optimeret lys, akustik og luftkvalitet, da vi ved, hvor vigtigt det er for din sundhed.
Optimalt indeklima
Materialer der kommer i kontakt med indeklimaet, har været igennem gentagne afgasningstest og er indeklimamærkede. I ventilationen er der mere effektive filtre end loven foreskriver. Højeffektive emhætter sikrer færre partikler fra maden ud i boligen. Luftmængden i alle værelserne er hævet, så der fx ikke er så tung luft i soveværelset om morgenen.

Reduceret støj

Lydniveauet fra de tekniske installationer er halveret i forhold til lovkravet, bl.a. ved at installere støjsvage emhætter. Kravet til efterklang er øget i fællesrummene, så der er optimal akustik. Samtidig har beplantningen på tage og i gårdrum også en positiv virkning på akustikken i udenomsarealerne.

Optimeret lys

For at skabe det bedste indeklima er lyset optimeret i alle boliger. Optimeret lysdesign i køkken og bad, sikrer et bedre lys end loven foreskriver bl.a. ved en høj farvegengivelse. Alle lysarmaturer er flikker fri, så lyskilderne ikke flimrer, og påvirker dit velvære negativt.
Rygere ingen adgang
Sundhed er højt prioriteret i UN17 Village. Derfor er landsbyen naturligvis røgfrit område. Det gælder alle udenomsarealerne, fællesarealer og selvfølgelig også i din egen bolig og gæstelejlighederne.
Paradis for cyklister
Det kommer nok ikke som en overraskelse, at UN17 Village er en landsby, der er skabt til cyklister. Der er gode parkeringsforhold for cykler både ind og ude. I delecentralen har landsbyen sit eget cykelværksted med luftpumpe, kroge til at hænge cyklen op på, værktøj og arbejdsbord.
Previous slide
Next slide
Landsbyens økosystem

Biodiversiteten i byerne er voldsomt udfordret. Det samme gælder rent vand og miljøvenlig energi.
I landsbyen er der forskellige områder med en høj grad af biodiversitet. Regnvandet bliver genanvendt og flere steder er der opsat solceller, der omdanner solens varme til strøm.

Miljøvenlige energikilder

I UN17 Village er der solceller på alle bygninger, som producerer strøm til hele landsbyen. På en solskinsdag producerer solcellerne strøm til fællesarealerne og landbyens beboere. Når solcellerne ikke producerer nok strøm til at dække forbruget, leveres der miljøvenlig strøm fra et lokalt energiselskab.

Spar på vandet
I flere år har fagpersoner råbt op om, at vand er en begrænset ressource. I UN17 Village taler vi ikke bare om det, vi handler på det. I hele landsbyen er der vandbesparende blandingsbatterier, og for at øge fokus på vandforbruget, kan du som beboer, følge med i dit vandforbrug på Juli Livings app.
Regnvandet bliver opsamlet
I UN17 Village bliver regnen opsamlet på tage og i gårdrum. Regnen genanvendes til vanding af landsbyens nyttehaver, væksthuse og øvrige grønne områder. På den måde undgår vi at anvende drikkevand, som er en begrænset ressource, og landsbyen kan stadig holdes grøn og frodig.
Velkommen midt i naturen
Når du bor i UN17 Village, vil du opleve, at du bor i naturen og ikke ved siden af den. De hyggelige torve og tagterrasser er beplantet med flora fra nærområdet. Den lokale natur og dyreliv, er en integreret del af landsbyen med forskellige gårdområder, der fungerer som naturlige økosystemer med en høj grad af biodiversitet.
Nemt at køre grønt

For at fremme det sunde og miljøvenlige liv har vi i UN17 Village gjort det nemt at køre grønt. Flere steder i landsbyen bliver der opsat ladestandere, så det bliver let at oplade sin elbil.

Previous slide
Next slide
Fakta om UN17 Village

De fem ejendomme

UDLEJNINGEN ER I GANG

Spidsen

Boliger på 1-5 værelser til den lille og store familie. Alle boligerne tager højde for børnefamiliers behov både inde og ude.

1 - 5

værelser

0 - 3

måneder

11

ledige boliger

Ørestads bedste beliggenhed

I den helt nye ejendom Spidsen får du en bolig i første parket ud til søen og det naturskønne Kalvebod Fælled. Boligerne har 1-5 værelser, og er skræddersyet til de behov, mennesker har i dag. Nyd morgenkaffen og udsigten til de grønne omgivelser fra din private altan eller spis middag med naboerne på en af de store fælles tagterrasser. De gode oplevelser her venter blot på dig.

MODERNE SUNDHEDSBOLIGER

Kronen

Forbedret indeklima med støjreduktion, optimeret lys og udluftning, samt minimal cirkulation af skadelige partikler, sikrer bedre fysisk og mental sundhed.

1 - 5

værelser

0 - 3

måneder

0

ledige boliger

Fællesskab for 40+

Lunden

Her får du din egen bolig samt adgang til lækre fællesarealer der indbyder til fællesskab. Lundens 66 boliger ligger med udsigt til smukke grønne omgivelser og 1. række til Kalvebod Fælled i Ørestad.      

1 - 3

værelser

0 - 3

måneder

4

ledige boliger

Udlejningen starter 2024

Søen

Forbedret indeklima med støjreduktion, optimeret lys og udluftning, samt minimal cirkulation af skadelige partikler, sikrer bedre fysisk og mental sundhed.

1 - 5

værelser

0 - 3

måneder

127

boliger

Udlejningen starter 2024

NOLI

Møblerede “studio” boliger der kan lejes for en kortere og længere periode, med fælleskøkken, lounges, arbejdsområder, møderum og TV-stuer.         

1 - 2w

værelser

0 - 3

måneder

193

boliger

Gå på opdagelse i Ørestad
Ørestad Syd er det nye København, med mange nyudviklede boligområder, bygget i dansk, nordisk og københavnsk tradition. Her er nye arbejdspladser, uddannelsessteder, butikker, caféer og boliger – i høj kvalitet og med et moderne udtryk. Og Kalvebod Fælled ligger kun et stenkast væk.
Play Video
Byens puls midt i naturen
UN17 Village ligger midt i det mest naturskønne område lige ud til Kalvebod Fælled og tæt på naturcenter Amager, hyggelige cafeer, restauranter og koncertsteder. Skoler, fritidsaktiviteter og indkøbscentre ligger også lige om hjørnet.

UN17 Village – omgivet af muligheder

Else Alfeldts Vej 100 m.fl., 2300 København S finder du UN17 Village.

Klik på markørerne for at se et udvalg af hvad der ligger omkring.

Tæt på Metro

Kun 500 meter fra UN17 Village ligger Vestamager Metro, og 12 minutter efter er du på Kongens Nytorv i København.

Kalvebod Fælled Skole

UN17 Village ligger kun 10 minutters gang fra Kalvebod Fælled Skole, der også er et aktivt kulturhus i lokalområdet.

Ørestad Gymnasium

Kun 8 minutter på cykel fra UN17 Village ligger Ørestad Gymnasium, der har en stærk medieprofil med mediefag på A-niveau.

Kulturmekka

Et stenkast fra UN17 Village åbner der sig et fantastisk kulturliv med hyggelige restauranter, cafeer, vinbarer og tapassteder.

Tæt på Royal Arena

Selvom et af Danmarks største musiksteder ligger i gåafstand fra UN17 Village, kan du hverken se eller høre det.
Previous slide
Next slide

Naturcenter Amager

Det tager kun 4 minutter på cykel at komme til Naturcenter Amager. Et oplagt sted til oplevelser med hele familien.

Rid på Islandske heste

Efter en kort gåtur fra UN17 Village kan Naturcenter Amager også tilbyde ridning på Islandske heste i den smukke natur.

Aktivitetstaget Bella

9 minutter på cykel fra UN17 Village kan du, med udsigt over København, dyrke mange forskellige sportsgrene på aktivitetstaget.

Du bor i naturen

UN17 Village ligger ikke ved naturen, men i naturen. Et unikt naturområde ved Kalvebod Fælled tæt på Rådhuspladsen i København.
Previous slide
Next slide

Bag om UN17

Her kan du se mere om, hvordan UN17 Village er blevet til. Du kan bl.a. se, hvilke tanker der danner grundlag for projektet, og møde nogle af de mennesker, der står bag.