DGNB for dig og miljøet

Vores boliger skal være gode både for dig og miljøet. Derfor arbejder vi med certificeringsordningen DGNB.

OM DGNB

Hvad er DGNB og hvad betyder det for dig?

I Juli Living/Nrep arbejder vi med bæredygtighedsordningen DGNB, som står for ‘Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen’. Det er en international anerkendt certificeringsordning, der vurderer bygningers bæredygtighed ud fra en række kriterier. DGNB ser på flere områder af byggeriet, herunder miljømæssige, økonomiske og sociale faktorer.

Bor du i en DGNB-certificeret ejendom vil det betyde, at ejendommen er designet og konstrueret med fokus på at minimere dens miljømæssige påvirkning og ressourceforbrug.

Det betyder også, at der er taget hensyn til din sundhed og trivsel. DGNB handler altså om at gøre bygninger mere bæredygtige og fremtidssikrede, hvilket er gavnligt både for miljøet og din livskvalitet.

Vi har sat os det mål, at alle vores nybyggerier på det danske marked, som er opført efter januar 2021, skal opnå DGNB guld.

DGNB er bæredygtighed sat på formel

DGNB bygger på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed og fokuserer på 6 hovedområder, nemlig miljø kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdets kvalitet. Hvor godt en ejendom klarer sig inden for hvert område er afgørende for den endelige certificering.

Sølv, guld eller platin?

En ejendom kan score mellem 0-100% i DGNB-systemet. Ejendommens score inden for hvert hovedområde afgør, om en ejendom får DGNB sølv, guld eller platin – eller ikke kvalificerer sig til en certificering. Skal en ejendom f.eks. opnå guld, skal den have en samlet score på 65%.

Ud over de tre certificeringer er det muligt at opnå ekstra udmærkelser og bonusser. Det gælder blandt andet DGNB Hjerte, som tildeles byggerier med særligt fokus på indeklima. Læs mere om hovedområderne nedenfor.

Eksempler på vores certificerede ejendomme

Bliv klogere på DGNB’s 6 hovedområder
DGNB har primært fokus på hovedområderne miljø kvalitet, økonomisk kvalitet og social kvalitet, og disse områder vægtes højest, når en ejendom skal certificeres. Hertil kommer et fokus på teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdets kvalitet. Alle disse områder rummer kriterier samt underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en ejendom. Nedenfor kan du læse om hovedområderne, og hvordan vi, i korte træk, arbejder med dem hos Juli Living.
DGNB Hjerte

Når man vurderer, hvor bæredygtig en bygning er, kigger man særligt på, om den er sund og behagelig at være i. Altså om indeklimaet er godt. Bygninger med særligt fokus på indeklima kan tildeles DGNB Hjerte. Der er mange fordele ved at have fokus på menneskers sundhed i bygninger. For beboerne betyder det blandt andet mere energi, færre sygedage, mindre risiko for følgesygdomme og generelt større trivsel.

Kronen i UN17 Village står til at få DGNB Hjerte.

DGNB’s øvrige udmærkelser og bonusser

Ud over DGNB sølv, guld og platin, er det muligt at opnå ekstra udmærkelser og bonusser. Det gælder blandt andet DGNB Hjerte, som tildeles byggerier med særligt fokus på indeklima og trivsel, eller DGNB Diamant som anerkender byggerier med særlig arkitektonisk kvalitet. Læs mere om disse nedenfor.

Det betyder DGNB for dig
8 ting, som en DGNB-certificering betyder for dig

En DGNB-certificering har en række fordele for beboerne. Nedenfor fremhæver vi 8 ting, som gør dig klogere på netop det. Det er ikke alle vores ejendomme, der er DGNB-certificeret, og dette afsnit omhandler alene dem, der er.

3: Vi tænker på ejendommens CO2-udslip

Vi måler CO2-udslippet på alle vores ejendomme. Og hvad betyder det for dig? Det betyder ganske enkelt, at du kan bo i vores ejendomme med bedre samvittighed. For med denne kontrol over udslippet bliver det meget nemmere for os at arbejde fokuseret på at minimere udslippet yderligere – til gavn for dig, miljøet og de fremtidige generationer.

Vi arbejder mod at blive CO2-neutrale

Vi er meget opmærksomme på det klimamæssige fodaftryk, som ejendomme har. Og som en del af Nrep er vi med til at gå i spidsen og fremskynde transformationen mod en CO2-neutral branche. Vores mål er at være CO2-neutrale i 2028.

Milepæle vi er stolte af

  • Vi har reduceret CO2-udslippet med op til 30% på vores nybyggerier fra 2020 til nu.
  • Alle vores nybyggerier bæredygtighedscertificeres på højt niveau.
  • Vi måler CO2-udslippet på alle ejendomme.
  • Ved udgangen af 2025 skaber vi tre ambitiøse og banebrydende ejendomme, som skal være 100% CO2-neutrale.
  • Vores mål er, at vores ejendomsportefølje er CO2-neutral i 2028.
4: Nyd synet af sommerfugle og insekter
Ved de ejendomme, hvor det er muligt, arbejder vi på at skabe og bevare biodiversitet i og omkring bygningerne – da det både er til gavn for naturen og mennesker. I gårdrummende ved nogle af vores ejendomme vil du se forskellige planter, som tiltrækker insekter, insekthoteller, sedumbelagte tagflader og meget mere.
I UN17 Village inviteres Fælledens natur ind

I UN17 Village i Ørestad har vi været meget fokuseret på, at det plante- og dyreliv, der er at finde i det store naturområde der grænser op til landsbyen, trækkes ind i landsbyens gårdrum. Derfor planter vi hjemmehørende planter her og skaber en grøn korridor fra Fælleden og ind i UN17 Village. Tanken er, at her vil opstå nye levesteder og fødekilder for dyr og insekter.

Spidsen i UN17 Village i Ørestad
Previous slide
Next slide

5: Miljøvenlige materialer 

Byggematerialer kan indeholde stoffer og kemikalier, som kan medføre skade på både mennesker, planter og dyrelivet. Derfor er vi meget opmærksomme på at bruge miljøvenlige materialer, og gerne genbrugsmaterialer.
Dennis kom med et eksempel
Byggematerialer kan indeholde stoffer og kemikalier, som kan medføre skade på både mennesker, planter og dyrelivet. Derfor er vi meget opmærksomme på at bruge miljøvenlige materialer, og gerne genbrugsmaterialer.
Previous slide
Next slide

6: Grøn strøm er vigtig for den grønne omstilling

Derfor har vi indgået et samarbejde med Verdo, som indebærer, at vi nu har grøn strøm ved alle fællesarealer på vores ejendomme.

Med denne aftale, er vi med til at støtte og øge produktionen af vedvarende energi og bidrage til at reducere den samlede miljøpåvirkning.

Alle nye beboere bliver automatisk tilmeldt en grøn strømaftale, som dækker det private forbrug. Vi opfordrer alle eksisterende beboere til ligeledes at vælge en grøn aftale til det private forbrug. Bor du i en af vores ejendomme, og ønsker grøn strøm til dit private forbrug – så kan du kigge nærmere på Verdos elaftaler.

7: Vi har tænkt på de ændrede vejrforhold

I Danmark står vi allerede nu over for øgede klimarisici som følge af stigende havniveauer og hyppigere ekstremvejr. Og de ændrede vejrforhold er noget, vi forholder os til, når vi arbejder med ejendomme. Vi benytter et software, der kan simulere forskellige klimascenarier og forudsige potentielle ændringer i vejrforhold og havniveauer i de område, vores ejendomme er beliggende i. På den måde kan vi hele tiden overvåge klimarisici, og skride til handling, hvis det er nødvendigt.
Tidsløs stil i boligerne i Spidsen i UN17 Village

8: Vi indretter smart

Vi vil være sikre på, at vi designer rummene i vores ejendomme på den bedste måde. sådan så vi opnår den mest effektive og hensigtsmæssige anvendelse af pladsen. Dette er vigtigt, så du får et godt hjem, hvor du har alt det, du skal bruge – men det er også vigtigt for at optimere brugen af vores knappe jordressourcer. For at sikre den bedste arealanvendelse, bruger vi blandt andet et værktøj, der hjælper os med at maksimere udnyttelsen af vores arealer.